Слухачі Школи молодого педагога 2023-2024 н.р

 

Мета Школи молодого педагога:

1. Надання молодим педагогам науково-методичної допомоги у розв’язанні першочергових проблем, підтримка їх творчої діяльності, позитивна мотивація на творчу діяльність.
2. Створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності.
3. Проведення заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення передового педагогічного досвіду.
4. Апробація та впровадження сучасних освітніх технологій та систем.

Основні завдання Школи молодого педагога:
– допомогти вчителю у розв’язанні конкретних проблем щодо методики викладання,
– ознайомити із сучасними методиками й технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом учителів, особливостями роботи зі документацією,
– забезпечити індивідуально-психологічний супровід молодого спеціаліста на початку його професійної діяльності, адаптаційну допомога,
– допомогти вчителеві у професійному становленні, виробленні власного стилю роботи, розвитку фахового потенціалу,
– розвивати уміння і навички учителя планувати уроки, оптимально обирати прийоми та методи роботи з учнями,
– сприяти розвитку особистісних якостей молодого педагога, лідерських здібностей,
– виховувати в молодих спеціалістів почуття відповідальності за обраний шлях.

Основні форми навчально-методичної роботи в ШМП:
– індивідуальні консультації;
– практичні заняття, на яких здійснюється моделювання та обговорення запропонованих моделей уроків, виготовлення зразків дидактичних матеріалів;
– семінари-практикуми;
– теоретичні семінари;
– презентації досвіду вчителів-майстрів;
– ділові ігри,
– спільна діяльність в хмарному середовищі;
– взаємовідвідування уроків;
– огляди джерел методичної інформації.

Наказ про організаццію педагогічного наставництва та роботи Школи молодого педагога у 2023-2024 н.р. 

Проблема, над якою працює Школа молодого педагога:
«Удосконалення самоосвітньої роботи вчителя в умовах впровадження Концепції Нової української школи»

Положення про Школу молодого педагога

 

Положення про педагогічне наставництво

1. Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті – з людиною. Місія школи – боротися за людину.
2. Об’єкт нашої праці – найтонші сфери духовного життя особистості, яка формується, – розум, почуття , воля, переконаність, самосвідомість.
3. Виховувати людину – це передусім знайти її душу, бачити та відчувати її індивідуальний світ.
4. Немає в дитини нічого такого, що вимагало б від педагога жорсткості. Не давайте прорости в своїй душі насінню зневіри в людину, підозрілості.
5. Немає якихось єдиних для всіх школярів передумов успіхів у навчанні.
6. Успіх у навчанні – це стежка, що веде до того куточка дитячого серця, в якому горить вогник бажання бути гарним.
7. Слово – могутній борець за людську душу. Створюйте інтелектуальний фонд для запам’ятовування, заучування, збереження в пам’яті програмного матеріалу.
8. Спонукайте учнів до читання – найважливішого рятівного засобу для успішного читання. Ніяке захоплення не принесе користі, якщо воно не зачіпає думки, душі, серця.
9. Доброзичливість, розумна доброта – ось що має бути атмосферою життя дитячого колективу, головним тонусом відносин взаємовідносин педагога і дітей.
10. Уміння володіти собою, тримати себе в руках – одне з найбільш необхідних умінь, від якого залежить і успіх діяльності педагога, і його здоров’я.

Поради молодому вчителю

1. Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.
2. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.
3. Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки, зокрема систему взаємоперевірки.
4. Учні мають добре розуміти мету та завдання уроку.
5. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся виокремити проблемні питання, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.
6. Не поспішайте виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники.
7. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці – пропонуйте учням більше писати, розв’язувати приклади.
8. До кожного учня шукайте індивідуальний підхід.
9. Під час використання технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.
10. Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.
11. Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвиваючого навчання.
12. Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бережливість, зібраність.
13. Домашнє завдання потрібно давати з поясненням. Не затримуйте учнів після дзвоника.
14. Пам’ятайте про необхідність проведення фізкультхвилинок, динамічної роботи на уроках.
14. Пам’ятайте: кожен урок не повинен бути схожим на попередній.

Поради молодому вчителю

1. Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.
2. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.
3. Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки, зокрема систему взаємоперевірки.
4. Учні мають добре розуміти мету та завдання уроку.
5. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся виокремити проблемні питання, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.
6. Не поспішайте виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники.
7. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці – пропонуйте учням більше писати, розв’язувати приклади.
8. До кожного учня шукайте індивідуальний підхід.
9. Під час використання технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.
10. Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.
11. Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвиваючого навчання.
12. Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бережливість, зібраність.
13. Домашнє завдання потрібно давати з поясненням. Не затримуйте учнів після дзвоника.
14. Пам’ятайте про необхідність проведення фізкультхвилинок, динамічної роботи на уроках.
14. Пам’ятайте: кожен урок не повинен бути схожим на попередній.