Місія освітнього закладу

 Розвиток життєвих компетентностей особистості в умовах сучасних освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри.

Візія освітнього закладу:

 Ліцей – лідер освіти в громаді, який забезпечує високу якість знань та конкурентоспроможність своїх випускників.

Бренд-стратегія:

 Стратегічне управління процесом формування привабливого іміджу експериментального закладу освіти засобами позицінування бренду авторської інновації

Керівник закладу:

Радиш Олена Юліанівна, вчитель географії, категорія вища, вчитель-методист, доктор філософії (кандидат педагогічних наук), відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком В.Сухомлинського, стаж педагогічної роботи – 43 роки, стаж роботи на посаді керівника закладу – 19 років.

Кількісний та якісний склад педагогічного колективу:

учителів вищої кваліфікаційної категорії – 37,
спеціалістів І категорії – 7,
спеціалістів ІІ категорії – 5,
спеціалістів – 4,
заслужений учитель України – 1,
звання учитель-методист – 23,             
кандидат педагогічних наук – 1,
звання старший учитель – 16. 

            

Адміністрація ліцею:

Радиш О.Ю. – директор освітнього закладу, 1961 р.н., освіта – повна вища, кандидат педагогічних наук, учитель географії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання учитель-методист, загальний стаж педагогічної роботи – 43 роки, стаж керівної роботи –19 років.

Крутофіст О.Є. – заступник директора з навчально-виховної роботи, 1987 р.н., освіта – повна вища, учитель англійської та німецької мов, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, педагогічне звання старший вчитель, загальний стаж педагогічної роботи – 10 років, стаж керівної роботи – 6 роки.

Сергієнко Н.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи, 1975 р.н., освіта – повна вища, учитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «учитель-методист», загальний стаж педагогічної роботи – 10 років, стаж керівної роботи – 8 років.

Пучко Л.Я. – заступник директора з навчально-виховної роботи у школі І ступеня, 1968 р.н., освіта – повна вища, учитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання учитель-методист, загальний стаж педагогічної роботи – 34 роки, стаж керівної роботи – 19 років.

 

Позакласні формування

У освітньому закладі функціонує 11 творчих та наукових об’єднань (гуртки, клуби, студії, творчі групи), в яких займаються 155 здобувачів освіти. Основна мета спрямована на забезпечення потреб особистості у творчій самостійній діяльності за інтересами, стимулювання її творчого самовдосконалення та задоволення потреб дітей і молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх здібностей. Позакласні формування спрямовані на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду. Не менш важливим є вироблення умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля, культурного відпочинку. Особливість позашкільної діяльності полягає в добровільній участі в ній (учні обирають профіль занять за інтересами), суспільній спрямованості (зміст виховного впливу відповідає потребам суспільства, відображає досягнення науки, культури, мистецтва), ініціативності та самодіяльності учнів (врахування бажання дітей, їх пропозицій).

Бібліотека, музеї

Книжковий фонд бібліотеки становить 21700 примірників. В тому числі підручників та навчальних посібників – 11183 примірників. Кількість читачів – 912 (в тому числі вчителі). В освітньому закладі діють два музеї: історико-краєзнавчий «Пошук» та меморіальний музей імені Федора Погребенника. У музеях систематично проводиться просвітницька робота в різноманітних організаційних формах: екскурсії, лекції, конференції, зустрічі з видатними діячами культури, науки і мистецтва.

Самоврядування

Самоврядування освітнього закладу представляє парламент – добровільна громадська організація учнівської молоді віком від 10 до 17 років, метою якої є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей. Учнівське самоврядування будується на підставі співзвучних потреб дитини на суспільстві. Головною задачею педагогів у цій системі є постійна підтримка мотиваційно-потребнісної сфери дитини, тобто підтримання такого стану, за якого стає необхідним постійне самовдосконалення та бажання і наміри стати гідним громадянином держави. Разом із тим реалізація завдань з організації учнівського самоврядування в ліцеї пов’язана з необхідністю подолання такої суперечності: з одного боку, самоврядування потребує самостійності здобувачів освіти, з іншого – воно неможливе без удосконалення педагогічного керівництва. Самоврядування не означає залишення дітей сам на сам, а є об’єктом і результатом найскладнішої, найвищої форми керівництва дитячим колективом. Учнівське самоврядування є уособленням демократичної атмосфери у ліцеї, формою самодіяльної організації дитячого життя у ній, важливим чинником самовиховання особистості. В початковій школі діє дитяча організація «Суцвіття» – осередок цікавих і корисних справ, мета якої полягає в об’єднанні і спрямуванні зусиль на добрі і корисні справи, розвиток творчих нахилів особистості, її талантів, виявлення обдарованих і здібних дітей, створення сприятливих умов для самовираження дітей у різних видах діяльності.


Символіка зображення на писанці

Бренд-нейм навчального закладу – символічна писанка, розписана типово гуцульськими кольорами.
Символіка зображення на писанці – проста і доступна: це книга пізнання на фоні Карпатських вершин і зелені смерек, це мистецькі інструменти, які дозволяють творити прекрасне.

«Фішка» навчального закладу


В нашому закладі вивчаються дисципліни декоративно-прикладного мистецтва: художнє різьблення по дереву, кераміка, вишивка, ткацтво, основи дизайну.

Рожнівський ліцей «Гуцульщина» – член асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні.


Наша школа – острівець гуманізму, людяності, життєтворчої компетентності.