Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:
• інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
• індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

Форми здобуття освіти організовуються відповідно до таких нормативно правових актів:

Організація певних форм здобуття освіти для осіб з особливими освітніми потребами регулюється окремими нормативноправовими актами, щодо застосування яких Міністерством освіти і науки України окремо надано рекомендації та роз’яснення. Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх.

Для забезпечення індивідуальної форми здобуття освіти можуть використовуватися технології дистанційного навчання відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 25.04.2013 № 466 (в редакції від 16.10.2020 року).

На виконання ст. 9 Закону України «Про освіту» Рожнівський ліцей «Гуцульщина» імені Федора Погребенника забезпечує такі форми здобуття освіти:

2023-2024 н.р.
інституційну (очну (денну));
індивідуальну (сімейну (домашню), педагогічний патронаж);

2022-2023 н.р.
інституційну (очну (денну));
індивідуальну (сімейну (домашню), педагогічний патронаж);

2021-2022 н.р.
інституційну (очну (денну));
індивідуальну (сімейну (домашню), педагогічний патронаж);

2020-2021 н.р.
інституційну (очну (денну));
індивідуальну (педагогічний патронаж).

2019-2020 н.р.
інституційну (очну (денну));
індивідуальну (педагогічний патронаж).

Індивідуальна форма здобуття освіти

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти – це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства

Педагогічний патронаж – це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.